Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι 55 παραλίες της Αττικής και των γύρω περιοχών που δεν πρέπει ποτέ να πάμε για μπάνιο!


Συνολικά 151 παραλίες του Nομού Αττικής και των γύρω περιοχών ελέγχθηκαν από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, ώστε να γνωρίζει το κοινό κατά πόσο τα νερά στα οποία κολυμπά είναι καθαρά, λιγότερο καθαρά ή ακόμη και απολύτως ακατάλληλα, καθώς έχουν μικροβιακό φορτίο εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.Μία στις τρεις παραλίες που ελέγχθηκαν από το ΠΑΚΟΕ το 2015 βρέθηκε ακατάλληλη.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προχώρησε και το 2015, για 36η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στα μικροβιολογικά εργαστήρια που διαθέτει.
Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από τις 2 έως και τις 25 Μαΐου και οι τιμές που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε περιοχή είναι το αποτέλεσμα τριπλής δειγματοληψίας από κάθε σημείο, έτσι ώστε να περιοριστεί δραματικά –σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ– ο παράγοντας της «τυχαιότητας», κάτι το οποίο συμβάλλει στην αξιοπιστία, αλλά και στην ακρίβεια του αποτελέσματος. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΚΟΕ διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήρια.
Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 151 σημεία που ελέγχθηκαν, 96 θάλασσες κρίθηκαν κατάλληλες (63,6%) σε διάφορες διαβαθμίσεις, ενώ 55 (36,4%) ήταν αυτές στις οποίες δεν θα έπρεπε ούτε καν να πλησιάζουμε.
Σύνολο σημείων δειγματοληψίας: 151
Κατάλληλες παραλίες: 96 (63,6%)
Ακατάλληλες παραλίες: 55 (36,4%)
Στους παρακάτω πίνακες, που αφορούν στις ακτές της Αττικής, του Ευβοϊκού και του Κορινθιακού, δεν φαίνεται απλώς η καταλληλότητα ή μη της κάθε ακτής, αλλά και ο βαθμός της όποιας καθαρότητας, καθώς παρατίθενται αναλυτικά και οι τιμές για τα κολοβακτηρίδια και τον εντερόκοκκο ανά όγκο νερού.
Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων το ΠΑΚΟΕ κάνει την κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).
Πηγή: treloi.eu