Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Τι θα συμβεί εάν παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας


Σε περίπτωση παραίτησης του...Προέδρου της Δημοκρατίας, τον αναπληρωνει ο Πρόεδρος της Βουλής, δηλαδή εν προκειμένω η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστω και εάν είναι πολύ νέα σε ηλικία για το αξίωμα, το οποίο έχει ηλικιακό όριο. Ορισμένοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν ότι η κ.Κωνσταντοπούλου θα μπορουσε να προχωρήσει στο δημοψήφισμα, όμως το άρθρο 34 παράγραφος ένα του Συντάγματος αναφέρει επίσης ότι κατά την περίοδο αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσφυγή σε δημοψήφισμα.

Το βέβαιο είναι πως αυτή τη στιγμή και ενώ η ψηφοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν αναμένεται κάποια σχετική εξέλιξη, ενώ ορισμένοι κύκλοι εκτιμούν πως παραίτηση του κ.Παυλόπουλου θα ενισχυε ακόμη περισσότερο το αντιευρωπαϊκό ρεύμα υπέρ του όχι.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με πληροφορίες εφόσον ψηφιστεί πρόταση για δημοψήφισμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να μην εκδώσει το σχετικό διάταγμα, εκτός φυσικά αν παραιτηθεί, ενώ η κ.Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης περί της (απορριφθείσας τελικά) ένστασης αντισυνταγματικότητας απάντησε στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πληρη θεσμική ενημέρωση επί των εξελίξεων.

Τι προβλέπει το άρθρο 34 του Συντάγματος για την αναπλήρωση του ΠτΔ

Tον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Bουλής? αν δεν υπάρχει Bουλή, ο Πρόεδρος της τελευταίας Bουλής και, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Kυβέρνηση συλλογικά.
Kατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διάλυση της Bουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι διατάξεις για την παύση της Kυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2.

2. Aν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Bουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του.
Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr