Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Έκτακτη ανακοίνωση από το ΙΚΑ!


Παρατείνεται, με απόφαση της...διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει, η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου.

Η προθεσμία είχε ήδη παραταθεί δυο φορές έως τις 10 και εν συνεχεία έως τις 16 Ιουλίου.Πηγή: