Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Oι 10 καλύτερες και οι 10 χειρότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο


Ποιες είναι οι 10 καλύτερες και οι ποιες οι 10 χειρότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο;Δείτε τη διάταξη σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.


Η έκθεση που έχει δημοσιεύσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αποκαλύπτει τις δέκα πιο αποτελεσματικές και τις 10 λιγότερο αποτελεσματικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των 144 κυβερνήσεων του κόσμου, σχετικά με μέτρα όπως η σπατάλη των δημοσίων δαπανών, το βάρος των νομοθετικών ρυθμίσεων και η διαφάνεια στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και δημιούργησε την παρακάτω παγκόσμια κατάταξη:


Και όμως, η Ιταλία βρίσκεται στη δεκάδα με τις χειρότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο!

Πηγή: 24wro.eu