Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Αύξηση καταθέσεων και μείωση των δανείων τον Αύγουστο


Καθαρή αύξηση €440,0 εκατομμύρια παρουσίασαν οι συνολικές...
καταθέσεις τον Αύγουστο του 2015, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας στα €46,33 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ενώ μειώθηκαν τα δάνεια.


Τον Ιούλιο του 2015 οι καταθέσεις είχαν σημειώσει καθαρή αύξηση €238,0 εκ. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 3,1%, ενώ τον Ιούλιο του 2015 είχαν μειωθεί κατά 4,6%. Τον Αύγουστο του 2014, οι καταθέσεις βρίσκονταν στα €46,36 δισ.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, υπήρξε αύξηση καταθέσεων τόσο από κατοίκους κρατών μελών Ευρωζώνης όσο και από κατοίκους Κύπρου και κατοίκους Τρίτων Χωρών, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2015. Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου σημείωσαν καθαρή αύξηση τον Αύγουστο του 2015 €220,6 εκ., στα €32,22 δισ., οι καταθέσεις κατοίκων κρατών μελών της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά €50,8 εκ., στα €2,58 δισ. και οι καταθέσεις κατοίκων Τρίτων Χωρών αυξήθηκαν κατά €168,5 εκ., στα €11,52 δισ.

Εξάλλου, οι καταθέσεις των εγχώριων νοικοκυριών σημείωσαν τον Αύγουστο του 2015 καθαρή αύξηση €11,7 εκ., στα €22,21 δισ., σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 0,6%.

Δάνεια
------
Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο του 2015 παρουσίασαν καθαρή μείωση €89,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €622,8 εκ. τον Ιούλιο του 2015.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -2,5%, σε σύγκριση με -2,2% τον Ιούλιο 2015. Τα υπόλοιπα των δανείων τον Αύγουστο 2015 ανήλθαν στα €61,5 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, μειώθηκαν τα δάνεια κατοίκων εσωτερικού κατά €113,1 εκ., ενώ καθαρή αύξηση σημείωσαν τα δάνεια κατοίκων κρατών μελών της Ευρωζώνης, κατά €2,9 εκ. και των κατοίκων Τρίτων Χωρών κατά €20,8 εκ.

Τα δάνεια των εγχώριων νοικοκυριών σημείωσαν τον Αύγουστο του 2015 καθαρή μείωση €64,7 εκ., υποχωρώντας στα €21,34 δισ. Σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 0,7%.

Εξάλλου, τα καταναλωτικά δάνεια των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €3,1 εκ., στα €2,82 δισ., τα οικιστικά δάνεια μειώθηκαν κατά €39,5 εκ., στα €11,49 δισ., ενώ τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν κατά €22,0 εκ., στα €7,02 δισ


Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr