Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Αυτά είναι τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη...


Στην δημοσιότητα έδωσε σήμερα του υπουργείο Εργασίας...πίνακες για το πώς διαμορφώνονται μέχρι το 2022, που το γενικό όριο θα είναι το 67ο έτος της ηλικίας, τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θα λαμβάνουν σύνταξη μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015 .
Συγκεκριμένα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής:

Πίνακας 1


Πίνακας 2Πηγή:
tromaktiko