Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Καμπάνα απο την Κομισιόν για την Κύπρο κι άλλες 19 χώρες


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα επιστολές...για 40 παραβάσεις στη διαδικασία περί παροχής ασύλου στους πρόσφυγες σε αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ.

Στην Κύπρο εστάλη επιστολή διότι δεν έχει ενημερώσει για τη μεταφορά στο εθνικό Δίκαιο της οδηγίας για τις Διαδικασίες Ασύλου, καθώς κι επιστολή διότι δεν έχει ενημερώσει για μεταφορά στο εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας για της Συνθήκες Υποδοχής. Η διοίκηση της Κομισιόν ζητά επίσης διευκρινήσεις για την εφαρμογή. Συνολικά, είκοσι χώρες δέχθηκαν σήμερα επιστολές για μη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr