Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Μεγάλο ποσοστό οροθετικών παρουσιάζει συγχρόνως και ηπατίτιδα


Σύμφωνα με τη μελέτη, το 13% των θετικών σε...
HIV είχε συλλοίμωξη HIV με HCV και το 3% είχε συλλοίμωξη HIV με HBV. Ιδιαίτερα, στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) που ήταν θετικοί για HIV, η συχνότητα λοίμωξης από HCV ήταν 95%.

Από τα δεδομένα της πολυκεντρικής μελέτης AMACS, η οποία παρουσιάστηκε στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες», διαπιστώθηκε ότι η συλλοίμωξη HIV με ηπατίτιδα C (HCV) και HIV με ηπατίτιδα Β (HBV) είναι αρκετά συνηθισμένη.

Η μελέτη έγινε σε 5.664 HIV θετικούς και σύμφωνα με αυτήν, το 13% είχε συλλοίμωξη HIV με HCV και το 3% είχε συλλοίμωξη HIV με HBV. Ιδιαίτερα, στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) που ήταν θετικοί για HIV, η συχνότητα λοίμωξης από HCV ήταν 95%.
Η συχνότητα λήψης θεραπείας για την ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ ήταν κατά 75% μικρότερη σε σχέση με ομοφυλόφιλους άντρες και κατά 42% μικρότερη σε σχέση με ετερόφυλα οροθετικά άτομα. Συμπερασματικά, σε περιπτώσεις συλλοίμωξης HIV και HCV, τα ποσοστά θεραπείας των ΧΕΝ για HCV είναι ιδιαίτερα χαμηλά αν και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι η ίδια στους ΧΕΝ με άλλες ομάδες πληθυσμού.

Σε άλλη μελέτη, διαφάνηκε επίσης, ότι τα ποσοστά διάγνωσης της HIV λοίμωξης σε σχετικά προχωρημένα στάδια παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, πρωτοδιάγνωση με CD4<350 26="" 46="" cd4="" p="">


Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr