Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Αποθέματα του χρυσού σε διεθνή αποθέματα της Ρωσίας έφτασαν σε ένα νέο πρωτοφανές ΙΣΤΟΡΙΚΟ επίπεδο


Τα διεθνή αποθέματα της Ρωσίας το Σεπτέμβριο αυξήθηκαν μέχρι 371,267 δισεκατομμύρια δολάρια και στην ουσία επέστρεψαν στο ...επίπεδο όπου βρίσκονταν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παρά τις εμφανείς απώλειες φέτος και πέρσι, από το μέγεθός των αποθεμάτων αυτών η Ρωσία παραμένει να βρίσκεται στη δεκάδα των παγκοσμίων ηγετών και από τον όγκο του χρυσαφιού είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Τα διεθνή αποθέματα της Ρωσίας είναι υψηλής ρευστότητας ξένα ενεργητικά που διαθέτουν η Τράπεζα της Ρωσίας και η κυβέρνηση. Αυτά τα αποθέματα αποτελούνται από χρυσά νομίσματα, δικαιώματα δανεισμού, αποθεματική θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέσα σε ξένο συνάλλαγμα.

Πηγή: http://www.briefingnews.gr/