Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Επιδοτήσεις τέλος: Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμοςΣτις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα λόγω των άδειων δημοσίων ταμείων η κυβέρνηση επιχειρεί να προσαρμόσει τα δεδομένα του νέου αναπτυξιακού νόμου, με στόχο να τον θέσει σε ισχύ τους πρώτους μήνες του 2016.Όπως εξήγησε σε κλειστή σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων της Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, οι νέες ρυθμίσεις, στην ουσία επιβάλλονται εκ των πραγμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο ο νέος αναπτυξιακός νόμος υπηρετεί διαφορετική λογική από τους προηγούμενους, κυρίως σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις, που μειώνονται αισθητά και οι οποίες «αντισταθμίζονται» με φοροαπαλλαγές ή εγγυήσεις δανείων.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Ο κ. Λαμπριανίδης κωδικοποίησε τις καινοτομίες -όπως τις χαρακτήρισε- του νέου αναπτυξιακού νόμου ως ακολούθως:
 Απλοποίηση διαδικασιών και διαφάνεια, κάτι που απαιτεί την ελάφρυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και τη μετατροπή της σε υπηρεσία με επιτελικό ρόλο.
 Η ενίσχυση θα γίνεται κυρίως με φοροαπαλλαγές, υπεραποσβέσεις, εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές κ.λπ.
 Οι επιχορηγήσεις θα είναι πολύ περιορισμένες, λόγω της χαμηλής ρευστότητας του δημοσίου που οφείλεται, στο εξαιρετικά περιορισμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στις σχετικά περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.
 Θα χρησιμοποιηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds).
 Θα δοθεί έμφαση στην αύξηση της απασχόλησης κυρίως ειδικευμένων ατόμων, στη δυνατότητα ενίσχυσης και «επιχειρήσεων σε φάση αναδιάρθρωσης», καθώς και στην ενίσχυση και άυλων δαπανών.
 Θα υπάρχει πρόνοια και για ξένες άμεσες επενδύσεις.
 Ο νόμος θα αποτελείται από ένα «Νόμο πλαίσιο» και από επιμέρους «καθεστώτα».
 Θα ληφθεί μέριμνα συμβατότητας με το ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
αυτόματης ένταξης έργων σε αυτό.
 Θα υπάρχει έλεγχος ότι τηρήθηκαν τα υπεσχημένα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θα είναι στατιστικός και δειγματοληπτικός. Θα ακολουθηθεί, δηλαδή, η λογική του ελέγχου των αδειοδοτήσεων.
 Όλες οι ενισχύσεις (φορολογικά κίνητρα, επιδότηση επιτοκίου κ.λπ.) θα αναχθούν σε ισοδύναμα επιχορηγήσεων με βάση παρούσες αξίες και θα εξαρτώνται κάθε φορά από τις προβλέψεις του Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων της Κοινότητας.
 Καταργείται η ίδια συμμετοχή και το ποσοστό της ενσωματώνεται στη διασφάλιση της απαραίτητης εξωτερικής –τραπεζικής ή άλλης- χρηματοδότησης.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κ. Λαμπριανίδη ο νέος νόμος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις που θα στηριχθούν στους ακόλουθους άξονες:
1. Οριζόντιες δράσεις θα υπάρξουν για όλες τις επιχειρήσεις με έμφαση στην έρευνα, στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και την εξωστρέφεια. Επίσης ο νέος νόμος ευνοεί τις δικτυώσεις και τους συνεταιρισμούς. Αυτό σημαίνει ότι με ειδική μοριοδότηση θα πριμοδοτηθούν σχέδια που αφορούν την τεχνολογική εξέλιξη και τις εξαγωγές, ενώ για μία ακόμη φορά η πολιτεία θέλει να δώσει ώθηση στη δημιουργία clusters επιχειρήσεων, αλλά και συνεταιρισμών προσώπων. Σε αυτό τον άξονα συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις του αγροδιατροφικού τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πιθανόν το όριο των επενδύσεων του αναπτυξιακού να τεθεί στις 500.000 ευρώ και άνω, ώστε να μη συμπίπτουν με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
2. Η αξιοποίηση του θεσμού Fund of funds. Δηλαδή η δημιουργία συμπράξεων ανάμεσα στο δημόσιο -μέσω κάποιου ή κάποιων αναπτυξιακών ταμείων στα πρότυπα του ΤΑΝΕΟ- που σε συνεργασία και από κοινού με ιδιωτικά venture capitals, θα παρέχουν χρηματοδότηση σε τρεις κατευθύνσεις:
Πρώτον, στις επενδύσεις επιχειρήσεων υψηλής ή σχετικά υψηλής τεχνολογίας, στην οποία εντάσσονται οι εταιρίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και «life sciences» (παραγωγή φαρμάκων, σκευασμάτων, ιατρικών βοηθημάτων κ.λπ.).
Δεύτερον, στην αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, που εκτιμάται ότι έχουν προοπτικές. Όπως και στην αναβίωση επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, αλλά η υποδομή τους παραμένει λειτουργική. Τρίτον, σε επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων, που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι κανονισμοί της ΕΕ απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις σε εταιρίες που δεν θεωρούνται μικρομεσαίες, θα πρέπει η Ελλάδα να ζητήσει και να πετύχει την άδεια από την Κομισιόν, ώστε να υπάρξει παρέκκλιση ειδικά για τη χώρα μας.
Επίσης, σε αυτές τις κατηγορίες επενδύσεων θα μπορούν να δοθούν δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές, καθώς και να παρασχεθούν κρατικές εγγυήσεις.
3. Ειδική κατηγορία ενίσχυσης από το νέο αναπτυξιακό νόμο θα αποτελέσει η λεγόμενη «Αλυσίδα Αξίας», που θα καθορίζεται ανά περιφέρεια. Στην ουσία πρόκειται για δράση που αφορά τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Κάθε περιφέρεια θα επιδείξει κάποιους τομείς που έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις, οι οποίοι θα υποστηριχθούν από την αρχή μέχρι το τέλος.
4. Εντελώς ξεχωριστή κατηγορία στον αναπτυξιακό νόμο θα αποτελέσουν οι επενδύσεις μεγάλου οικονομικού ύψους, το οποίο ο κ. Λαμπριανίδης προσδιόρισε πέριξ των 10 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται ο πήχης αυτός να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει την επιχείρηση σε γραφειοκρατικό επίπεδο, όπως η έκδοση αδειών, ώστε να υπάρχουν γρήγοροι χρόνοι και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.

Με ζωηρές επιφυλάξεις
Με ζωηρές επιφυλάξεις αντιμετώπισαν τον κ. Λόη Λαμπριανίδη οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδος, κυρίως -όπως λένε- της ασάφειας ορισμένων θέσεων του.
Για παράδειγμα αναφέρουν το θέμα της ίδιας συμμετοχής, που (υποτίθεται ότι) καταργείται, καθώς είναι γνωστό ότι οι τράπεζες για να δανείσουν ζητούν από τις επιχειρήσεις να εισφέρουν και δικά τους χρήματα. Επίσης, πολλοί θεώρησαν ότι οι καινοτόμες προτάσεις του κ. Λαμπριανίδη δεν είναι και τόσο καινοτόμες, αφού ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και στους προηγούμενους. Άλλο αν λειτούργησαν λιγότερο ή περισσότερο.
Από την άλλη όλοι συμφωνούν ότι οι φοροαπαλλαγές και οι φορολογικοί και ασφαλιστικοί συμψηφισμοί βοηθούν στο να τελειώσει γρηγορότερα η δουλειά, αφού το σύστημα των φορολογικών ελέγχων είναι απείρως πιο οργανωμένο από τον ελεγκτικό μηχανισμό του αναπτυξιακού νόμου, που στην ουσία στήνεται κάθε φορά α λα καρτ, ενώ με αυτό τον τρόπο ξεπερνιούνται και θέματα ρευστότητας του δημοσίου.
Γι’ αυτό οι συμψηφισμοί -όπως επανέλαβε ο κ. Λαμπριανίδης- θα αξιοποιηθούν για να εξοφληθούν τα χρέη των παλαιών αναπτυξιακών, που εκτιμώνται πάνω από 3 δισ. ευρώ.
Πηγή: fpress.gr