Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Οι κρυφές παγίδες για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας


Οι συνέπειες για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας τους...δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δεν περιορίζονται μόνο στο πρόστιμο με το οποίο θα επιβαρυνθούν, το οποίο διπλασιάζει το κόστος των τελών κυκλοφορίας, αλλά περιλαμβάνουν «παγίδες» που μπορεί να μην τις έχει υπολογίσει κάποιος.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας δημοσίων Εσόδων Ιωάννης Μπάκας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προστίμων και δεν αρκεί η βεβαίωσή τους ή υπαγωγή, ενδεχομένως, σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να επέλθει μεταβίβαση».

σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014(85 Α΄), σε κάθε περίπτωση εξαγωγής, επανεξαγωγής ή μεταφορά εκτός της χώρας οχήματος, δεν επέρχεται διαγραφή αυτού από το Μητρώο οχημάτων, εφόσον δεν καταβληθούν τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του.Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/